Cenitve nepremicnin

Cenitve nepremicnin
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin, sodne cenitve nepremičnin

Dec 29, 2014

Kaj je energetska izkaznica stavbe?

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti. Ta predstavljajo spodbudo za izvedbo najpomembnejših ukrepov in niso splošna, ampak se nanašajo na stavbo, za katero je energetska izkaznica izdelana. Lastnik oziroma uporabnik stavbe lahko zmanjša porabo energije za ogrevanje z izvedbo teh priporočil.

Strošek za energijo v stavbi je relativno velik oz. velike so tudi potrebne investicije, če bi želeli stavbo prenoviti, zato ima energetska izkaznica stavbe koristne podatke za odločitev potrošnika. Pri nakupu oz. najemu je tako seznanjen s tem, kakšne stroške lahko pričakuje za energijo v stavbi.

Jan 2, 2013

Nepremičnine - Nakup hiše, dvojčka, vrstne ali samostojne hišePri nakupu hiše lahko izbiramo med široko ponudbo rabljenih hiš, novozgrajenih ali montažnih hiš. Hiše se nahajajo v naseljih z različno gostoto poselitve, velikosti pripadajočih parcel. Običajno nam izbrana lokacija izbiro hiš poenostavi z omejeno ponudbo na želeni lokaciji.
Nakup hiše

Nepremičnine - Nakup hiše, dvojčka, vrstne ali samostojne hiše

Hiše dvojčki so načrtovane tako, da se združita dve stanovanjski enoti. Hiši sta fizično še vedno ločeni (dvojna stena), čeprav gre na videz za eno zgradbo. V vrstni hišah je združenih več enot. Tak način projektiranja hiš omogoči boljši izkoristek prostora in omogoči bolj ekonomično gradnjo.
Samostojne hiše so za tiste kupce, ki so pripravljeni plačati nekaj več in svoje strehe pod nobenim pogojem ne želijo deliti s sosedom.

Kaj vpliva na nabavno ceno nepremičnine, hiše!

Lokacija hiše
oblika in velikost parcele, dostop do hiše, sosednji objekti, gostota poselitve v naselju, dobra prometna povezava, komunalna in telekomunikacijska infrastruktura, bližina šole, vrtca, pošte, trgovine centrov..
Kakovost gradnje hiše
energetsko učinkovitost stavbe, potresna, poplavna varnost, kakovost strehe, odtoki meteorne vode, fasada, vodovod, elektrika….
Razpored prostorov - tloris 
notranjost uporabno načrtovana in omogoča prijetno bivanje. Velika okna obrnjena na pravo stran omogočajo dovolj svetlobe v bivalne prostore. Spalni prostori morajo biti dovolj veliki za spanje in garderobo.
Urejeno dvorišče
urejene dovozne poti, ograje, garaže ali nadstreški za avtomobile in urejeni vrtovi....
Urejene meje in vpis stavbe v kataster
Hiša zgrajena skladno z gradbenim dovoljenjem, urejene meje, vrisano stavbišče, hišna številka
Estetska dovršenost hiše

Nakup zazidljive parcele, zemljišča za stanovanjsko gradnjoPred nakupom zazidljive parcele za stanovanjsko gradnjo je potrebno preveriti ali je iz prostorskih planov občine parcela opredeljena kot zazidljivo zemljišče in kaj se lahko na parceli gradi.

Nakup nepremičnine -  zazidljive parcele, zemljišča za stanovanjsko gradnjo
Zelo pomembno je tudi, ali ima gradbena parcela urejen dovoz (javna dobro, služnost, solastniška pot), ali so komunalni vodi (elektrika, vodovod, kanalizacija, optika…) na parceli, če niso, kje potekajo. Pred nakupom zazidljive parcele za stanovanjsko gradnjo  je potrebno preveriti ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za stavbo, ki si jo kupec želi.

Cene nepremičnin z oddaljenostjo od Ljubljane padajo. Glede na majhnost našega trga je zanimivo kako hitro cene zazidljivih parcel padajo, če se peljemo stran od Ljubljane ali avtoceste. Mladi na teh območjih ne gradijo novih hiš zaradi prepogostih selitev bližje večjim možnostim zaposlitve. Ta območja zgubljajo na vrednosti nepremičnin in na človeškem potencialu razvoja območja. Obstajajo določena območja, ki zaradi dobre komunale opremljenosti, zgrajenih in dobro delujočih obrtni con  ali naravnih znamenitosti držijo visoko ceno zazidljivih parcel.

Prodaja nepremičnine z video oglasomBrez video predstavitev si ne moremo več predstavljati prodaje avtomobilov, kozmetike ....
Video prikaže več in pritegne potencialno kupce s svojo dinamiko prikaza in direktno komunikacijo. Z kvalitetnim video oglasom za prodajo stanovanja, hiše, potencialni kupec dobi boljši občutek za kvaliteto bivanja, ki mu jo ponujena nepremičnina nudi.

Zaradi neposredne komunikacije, ki jo video oglas omogoča, potencialni kupci nepremičnin dobijo več odgovorov kot jih lahko izberejo iz klasičnega slikovnega oglasa. Kupci si v naravi ogledajo le tiste nepremičnine, ki jih dejansko zanimajo.


Jun 19, 2012

Najem stanovanja ali nakup stanovanja
Vsaka odločitev za najem stanovanja ni napačna. Pogosto je kratkoročni najem stanovanja precej boljša rešitev kot nakup stanovanja
Nakup stanovanja
Negotove cene stanovanj, visoke najemnine, stroški najemnih stanovanj..... V času ko cene stanovanj padajo lastniki izgubljajo na  vrednosti in se pogosto računajo ali je prodaja stanovanja in najem bolj smiselna rešitev. Stanovanje kljub krizi in padanju cen nepremičnin ostaja pomembna dobrina, ki zagotavlja določeno varnost. Banke so v krizi še zaostrile pogoje financiranja nepremičnin in tako mnogim družinam onemogočile nakup stanovanja. 
Najem stanovanja


Službe za določen čas in bolj fleksibilen trg delovne sile, v katerem vidi država dolgoročen rešitev za gospodarsko krizo, onemogoča posameznikom pridobiti dolgoročnega kredita za finaciranje stanovanja.
Najem stanovanja
Najemnina je z vidika lastnika prihodek z vidika najmenka pa odhodel, ki je primeren za kratkotrajno rešitev stanovanjskega problema (6 mesecev do 2 leti). Prav zaradi kreditne nesposobnosti se večina družin odloča za najem stanovanja.
Nakup stanovanja

Za mlad par, ki tipa svoje prve korake v skupnem gospodinjstvu, je najem stanovanja odlična rešitev. Veliki stroški povezani z nakupom stanovanja, vam plačajo kar nekaj najemnin. Dolgoročno plačevanje najemnin iz meseca v mesec je slaba rešitev za naš finančni položaj.

Najem stanovanja ali nakup stanovanja ostaja veliko ????, ki dobi pravi odgovor le v konkretni situaciji.

May 11, 2012

Prenova stanovanja kopalnice

Prenova stanovanja
Pri prenova stanovanja se izkoristi obstoječi prostor, ki svojim stanovalcem z določenimi posegi izboljša bivanje. Obnova stanovanja mora biti premišljena da stroški ne presežejo vrednost novogradnje in dajo želeno korist.
Renovacija osnovne konstrukcije hiše, spreminjanje tlorisa stanovanja in nova okna in vrata izboljšajo funkcionalnost in varnost objekta.
Največkrat pa je potrebno pri prenovi kopalnice zamenjati kompletno vodovodno in električno inštalacijo.
Pred menjavo inštalacije je potrebno predvideti, kje bodo na novo stali vgradni elementi.
Renovacija stavbenega pohištva, strehe, ostrešje, fasade in inštalacij izboljša ekonomičnost hiše in zagotavlja bolj kvalitetno bivanje v stanovanju ali hiši.
Prenova kopalnice

Država sofinancira energetsko učinkovite gradnjo ali renovacijo nepremičnine z nepovratnimi sredstvi.

Mar 28, 2012

Gradnja lesene hiše


Lesena hiša
Gradnja lesene hiše
Gradnja lesene hiše je potresno veliko bolj varna, kot primerljive zidane hiše. Izbira naravnega in ekološko neoporečnega materiala za gradnjo hiše je ključnega pomena za prijetno in zdravo bivanje. Naravni ekološki materiali, iz katerih so grajene lesene hiše vzdržujejo zdravo klimo in vplivajo tako na fizično zdravje, kot tudi na psihično počutje posameznika.
Zrak v lesenih hišah se stalno izmenjuje, je primerno vlažen in čist. Tako ugodno notranjo klimo omogoča naravna difuzija zraka skozi lesene stene. Velike lesne površine delujejo kot filtri in zagotavljajo kakovosten zrak v notranjosti. Stalno prezračevanje preprečuje razvoj različnih bakterij in plesni, ki se razvijejo na vlažnih površinah.
Poleg zdrave mikroklime in kakovosti bivanja, lesena hiša zagotavlja tudi hitro in varčno gradnjo, trajnost, najboljšo toplotno izolacijo in energetsko varčnost. Vrednost lesa pa se kaže tudi v prijaznosti do okolja, tako v celotnem življenjskem ciklusu kot tudi po njem.

Oct 20, 2011

Videno kupljeno pri prodaji nepremičnine

Klavzula videno kupljeno v prodajni pogodbi za nepremičnino izključuje odgovornost prodajalca za stvarne napake na prodani napremičnini v primeru rabljene nepremičnine. Ta določbe ne izključuje vse določbe Obligacijskega zakonika glede stvarnih napak, očitnih ugotovljenih ob prevzemu nepremičnine in skritih napak v 6 mesecih.  Običajno se takšna delna izključitev zapiše v prodajno pogodbo s klavzulo videno kupljeno ali kupec nepremičnino kupuje v stanju, v kakršnem je in podobno.

Sep 16, 2011

Ocena vrednosti je osnova uspeha pri prodaji nepremičnine

Pri prodaji nepremičnin je kvalitetna ocena vrednosti osnova za dobre poslovne odločitve.
Ocena vresnosti nepremičnine je ključnega pomena za primere hipotekarnih zavarovanj obveznosti, premoženjskih zavarovanj, ocene primerne najemnine, ocene potrebnih investicijskih stroškov, medsebojnih sodnih ali izvensodnih poravnav ali določitev primernih deležev ali odškodnin.

Sep 2, 2011

Izbira nepremičninske družbe je lahko ključna za prodajo nepremičnine


Prodaja  nepremičnine je pogosto povezana z nepremičninskim družbami, katerih delo obsega vzpostavljanje stikov med kupci in prodajalci nepremičnin. Nepremičniski posredniki se vsakodnevno srečujejo s prodajalci nepremičnin in jim pomagajo prodati njihova stnovanja, hiše… Kupcem nepremičnine prek oglasov in neposrednih razgovorov na terenu podajajo informacije o možnostih nakupa nepremičnine.

Pri izbiri nepremičninske družbe ni pomembna višina kupnine ali vrsta nepremičnine, ki jo prodajamo. Tudi višina provizije je drugotnega pomena. Prva stvar pri izbiri nepremičninske družbe, ki je pomembna za prodajalca je, kako kvalitetno bo posrednik predstavil nepremičnino potencialnim kupcem. Ali se bo potrudil in sestvil kvaliteten oglas za prodajo nepremičnine, bo vliv kupcem zaupanje v nakup nepremičnine.

Veliko kupcev nepremičnin se odloči, da pred začetkom iskanja nepremičnine pokliče nepremičninskega posrednika, ki mu zaupa in vse oglede opravi z njim. Tako so neodvisni od izbire nepremičninske družbe, ki jo je izbral prodajalec.

V primeru, da prodajalec neskrbno izbere nekvalitetno nepremičninsko družbo jo pogosto vsili kupcu in lahko se zgodi,da imata probleme oba.